menu

  Tongling Recluse

  Project area: 160 square meters

  Project Location: Tongling, China

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Zhengdong Qi
  3. Na Li
  4. Jing Li
  5. Xin Zhao
  6. Hongyu Fan
  7. Kunyu Zhu
  8. Jiaxin Wang(Intern)