menu

  Nanjing Tangquan Hotel

  Project Location: Nanjing, China

  Project Size: 40000 m²

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Zhengdong Qi
  3. Na Li
  4. Fred Xia
  5. Xiaoqing Liu
  6. Hongyu Fan
  7. Jing Li
  8. Shuo Sun