menu

  JD Headquarters

  Project Location: Beijing, China

  Project Size: 190,000 m²

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Zhengdong Qi
  3. Fabian Wieser