menu

  Shanxi Coalmine Tower

  Project Location: Shanxi, China

  Project Size: 60,000 m²

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Shifeng Zhang