menu

  Qingdao International Exhibition Center

  Project Location: Qingdao, China

  Project Size: 2.57 ha

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Shifeng Zhang