menu

  Chamber Church

  Project Location: Jiangsu, China

  Project Size: 4200-4500 m²

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Fabian Wieser
  3. Na Li