menu

  Huangguoshu Scenic Spot Boutique Hotel

  Project Location: Guizhou, China

  Project Type: Hotel

  Project Size: 1,500 m²

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Zhengdong Qi