menu

  Chongqing Perfume Lily Hotel

  Project Location: Chongqing, China

  Project Type: Hotel

  Project Area: 2,5000 m²

  Team:
  1. Ziyu Zhuang
  2. Fabian Wieser